Alternativtexter

Vill du skriva tillgängliga alternativtexter som ett proffs? Vi har samlat några bra tips till dina meningsbärande bilder.

Vad säger lagen om alternativtexter?

Tillhandahåll alternativ i form av text till allt icke-textbaserat innehåll så att det kan konverteras till format som användarna behöver, till exempel stor stil, punktskrift, tal, symboler eller enklare språk.
Utdrag ur Webbriktlinjer.

WCAG 1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text (nivå A)
WCAG 1.4.5 Använd text, inte bilder, för att visa text (nivå A)
Utdrag ur WCAG.

Bli ett proffs på alternativtexter

Att skriva alternativtexter kan vara klurigt och tidskrävande. Vi har samlat våra bästa tips som underlättar ditt arbete med alternativtexter.
Den första frågan du ska ställa dig är: Vad är syftet med bilden? Är syftet att den ska vara fin och lätta upp dokumentet eller webbsidan är bilden dekorativ. Är syftet att bilden ska tillföra en förståelse eller visa på något så är bilden meningsbärande. Bilder som inte har ett syfte ska markeras som dekorativ eller artefakt. Då kommer bilden inte att bli uppläst för en skärmläsaranvändare. Meningsbärande bilder ska ha en alternativtext. Alternativtext förkortas ofta till alt-text och är en beskrivning av bilden för någon som inte kan se den.

Skriva alternativtext

När du har kommit fram till att din bild är meningsbärande är det dags att skriva en alternativtext. När du ska beskriva en bild kan det vara svårt att veta vad du ska fokusera på. En bild kan ju innehålla så många olika delar och detaljer. Ett bra tips du kan använda dig av är att ställa sig frågan ”Vad ligger fokus i bilden på?” och därefter skriva din alternativtext.

Några viktiga punkter för att bli ett proffs på alternativtexter:

  • beskriv enbart det du ser
  • fokusera på det viktigaste i bilden
  • skriv specialtecken med text
  • håll dig till 15 ord.

Ibland finns det text på bilder, det är inget vi på ETU rekommenderar, men finns det en text på en bild är det viktig att denna finns med i alternativtexten.

Anpassa alternativtexten

Du behöver anpassa din alternativtext utifrån om det finns en bildtext och vad för typ av bild det är.

Synlig bildtext

Har du en synlig bildtext till din bild måste denna alltid ha en alternativtext. Genom att skriva en bildtext har du redan bestämt att bilden är meningsbärande. Skulle du markera en bild som dekorativ, trots att den har en bildtext, blir det förvirrande för läsaren då texten blir uppläst ensam. Som skärmläsanvändare kan du då förstå att det finns en bild men du får den aldrig förklarad för dig.
Bildtexten och alternativtexten får aldrig vara samma. En bildtext ska underlätta tolkning av bilden medan en alternativtext ska förklara bildens innehåll och mening.

Diagram

Ett diagram är alltid meningsbärande. Att skriva en alternativtext till ett diagram är extra klurigt eftersom ett diagram ofta innehåller mycket information. För att kunna förklara ett diagram så måste man ofta bryta regeln om 15 ord i en alternativtext, och då är det okej. I en alternativtext till ett diagram ska du börja med att skriva vilket typ av diagram det är och sedan förklara de viktigaste trenderna.
Vi på ETU rekommenderar att du skriver en sammanfattande text bredvid dina diagram. Diagram kan vara svårlästa för många användare och det förenklar om du redan själv summerat den viktigaste informationen för läsaren. Om du skriver en text till dina diagram möjliggör du också en kortare alternativtext.

En bild kan vara meningsbärande i en kontext men dekorativ i en annan

Om en bild är meningsbärande eller dekorativ beror på kontexten. En bild kan vara meningsbärande i ett sammanhang men dekorativ i en annat.

Orange och vita tulpaner.

Vi tar ett exempel. Denna bild på tulpaner skulle vara meningsbärande i ett sammanhang om tulpaner. Men har du en text som handlar om matlagning skulle bilden högst troligen vara dekorativ. Du behöver alltid fundera på syftet med bilden.

Hur låter en alternativtext för en skärmläsaranvändare?

När en skärmläsare kommer till en bild läser den ”Grafik” följt av alternativtexten. En alternativtext ska helst inte vara längre än 15 ord och det är för att skärmläsaren pausar efter 15 ord och läser ”Grafik” igen, följt av den resterande texten.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg
Foto på Stina Johansson

Stina Johansson

Tillgänglighetsexpert Piteå
Till början av sidan
Snabbanslutning