6 snabba tips när du gör tillgängliga dokument i Word

Få enkla tips på vad du ska tänka på för att få dina dokument tillgängliga när du jobbar inne i Word.

Tänk på tillgänglighet från början

Använd dokumentmall som har inställningar för bra tillgänglighet och läsbarhet.
Planera ditt innehåll genom att exempel gruppera innehåll med beskrivande rubriker, att innehåll presenteras på ett sätt som gör det möjligt att göra tillgängligt exempelvis innehåll i en tabell.

Märk upp allt innehåll i dokumentet

Använd rubrikformat för att märka upp innehåll som ska vara rubrik. Använd verktyg i Word för att skapa tabeller, listor, länkar osv.

Ta bort tomma enter

Se över att det inte finns tomma enter i dokumentet. Använd knappen ”Visa alla” för att upptäcka dolda stycketecken.

Skriv alternativtext för bilder

Alternativtext ska beskriva bildens innehåll för personer som inte kan se bilden. Skriv kort beskrivning ca 10-15 ord.

Skriv beskrivande dokumenttitel

Vi rekommenderar att dokumenttitel ska vara samma text som huvudrubriken i dokumentet.

Testa tillgängligheten i Words tillgänglighetskontroll

När du är klar med ditt dokument testa om dokumentet blir godkänd i tillgänglighetskontrollen.

Foto på Erika Forssell

Erika Forssell

Tillgänglighetskonsult Piteå
Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad