Kundreferenser

Västtrafik AB

"ETU AB granskade iOS och Android mobila applikationer för oss.

Vi anser att ETU AB är personliga, engagerande och snabba vid frågor.

Vi kan rekommendera ETU för arbete med digital tillgänglighet gällande mobila applikationer."

- Appteamet på Västtrafik AB


nWise

"ETU AB är kunniga och lyhörda. De förenar hög teknisk kompetens och levererar välskrivna och detaljerade rapporter med tydliga åtgärdsförslag.

De granskade våra mobila applikationer för såväl iOS som Android med snabb ledtid. Från appteamet på nWise kan vi varmt rekommendera ETU AB!"


Almi

”ETU granskade vår webbplats och intranät för att hjälpa oss tillgänglighetsanpassa dessa enligt lagen om digital tillgänglighet.

Vi tycker att ETU är professionella, snabba och har gjort ett mycket bra jobb åt oss. Vi kan rekommendera ETU för analys och arbete med digital tillgänglighet för webbplatser."

- Almis kommunikationsavdelning


Rättsvårdande myndighet i Sverige

"ETU var ett stort stöd för oss i vårt arbete med tillgänglighet för en myndighet.

Vi fick en tydlig rapport från ETU som var enkel att följa våra utvecklare och designers. Jag är mycket nöjd med samarbetet.

Nästa gång kommer jag att anlita ETU tidigare i processen, medan designen tas fram och innan utveckling sker."

- Representant för stor rättsvårdande myndighet i Sverige


Henson

"Vi anlitade ETU för att göra en WCAG-analys av en av våra kunders webbplatser, en statlig myndighet.

ETU gjorde ett gediget arbete och försåg oss med en rapport som var enkel att följa för att åtgärda de brister som fanns.

Vi uppskattar deras engagemang och snabba återkopplingar."

- Jenny Lundmark
Produktionschef Henson


Västra Götalandsregionen

"Västra Götalandsregionen anlitade ETU för att ta fram en digital utbildning inom Tillgängliga dokument. Utbildningen använder vi både som grundutbildning och som uppslagsverk för våra medarbetare. ETU skrev hjälpguider i text och bild. De spelade även in videor, redigerade och textade dessa. Utbildningen innehöll ett 40-50-tal kapitel inom Word, Powerpoint, PDF och Ifyllbara blanketter. Utbildningen får mycket beröm av våra medarbetare.

Vi uppskattar ETUs förmåga att hitta bra lösningar, vara sakkunniga, snabba och mycket trevliga att samarbeta med."

- Avdelning social hållbarhet samt Vardagens digitalisering, Västra Götalandsregionen.


Högskolan i Skövde

"ETU hjälpte oss att granska både skisser, betaversion och färdig webbplats under arbetet med att tillgänglighetssäkra vår nya externwebb enligt kraven i DOS-lagen.

Vi fick rapporter med kommentarer och hänvisningar till WCAG:s riktlinjer, vilket gjorde det lätt att se och bedöma var och vad vi behövde justera.

Vi kan rekommendera ETU för liknande uppdrag, de var professionella och vi hade ett smidigt samarbete under processen."

– Webbprojektgruppen, Högskolan i Skövde


Elsäkerhetsverket

"Vi anlitade ETU AB för tillgänglighetsanalyser av vår webbplats och blev väldigt nöjda med resultatet. Utmärkt arbete, en mycket bra och konkret sammanställning av resultatet samt professionella och lyhörda medarbetare.

Vi kan varmt rekommendera ETU för allt arbete med digital tillgänglighet."

- Elisabet Ek
Elsäkerhetsverket


Sveriges Riksbank

”ETU har granskat vår externa webbplats och våra Word-mallar ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Vi har uppskattat deras tydliga återkoppling, stora engagemang och trevliga bemötande.”

- IT-metod och utvecklingsenheten, SVERIGES RIKSBANK


Learningpoint

"Vi anlitar ETU för tillgänglighethetskontroll av mallar vi utvecklar för våra kunder. Förutom att de är väldigt kompetenta inom sitt område är det väldigt trevliga och lättsamma att ha att göra med.

Vi rekommenderar ETU varmt till alla."


Länsstyrelsen i Örebro län

"Det är ett rent nöje att ha ETU som konsult i tillgänglighetsfrågor. Med deras professionalism, kunnande och trevliga sätt underlättar de vår arbetsvardag med tillgängliga dokument. Det känns tryggt att veta att när vi kör fast har ETU alltid svaret på våra funderingar och kan bistå oss om vi inte kan lösa dem själva."

- Marienette Collin, kommunikationsstrateg på Länsstyrelsen i Örebro län


Visma Consulting AB

"Visma Consulting är ett konsultföretag som utvecklar webbar och portaler. Visma har ett starkt fokus på tillgänglighet och så har även deras kunder. ETU och Visma Consulting har samarbetat i många projekt. ETU har bland annat på uppdrag av Visma Consulting utfört ett antal tillgänglighetsuppdrag för exempelvis Haninge kommun och Vetenskapsrådet."


Örebro universitet

Vi har anlitat ETU för att tillgänglighetsanpassa Örebro universitets årsredovisning, men också för att få utbildning kring vad vi måste tänka på när vi skapar originalet i InDesign. Det innebär att vi idag kan göra en hel del del av arbetet själva och primärt tar hjälp med att anpassa tabeller.

ETU är skickliga både på att lära ut vad man själv kan göra för att förbättra tillgängligheten i sina PDF-filer och på att göra en kompetent och snabb anpassning av de delar man behöver hjälp med.