Förberedande och motiverande aktiviteter

Yrkes- och studieförberedande moduler

Förberedande och motiverande aktiviteter inför arbete och studier

Uppstart

Hos ETU får du utbildning och vägledning så att du snarast ska kunna börja arbeta eller studera i Sverige. I vårt uppstartspaket får du genom olika aktiviteter information så att du kan göra ett val av yrkes- eller studieinriktning.

Nivåtest och kartläggning

Insatsen påbörjas med en nivåtest och kartläggning av vad du gjort tidigare så att vi kan lägga upp ett program med moduler som passar dig.

Följande moduler ingår i uppdraget:

1. Nivåtest och kartläggning
2. Information om arbetsmarknaden och yrkesorientering
3. Information om studier
4. Allmänna kompetenser i arbetslivet
5. Projektarbete om den egna arbetsmarknaden och framtida yrke
6. Yrkespraktik och studiebesök
7. Sociala aktiviteter inför arbete
8. Hushållsekonomi
9. Introduktion till svenska språket
10. Grundläggande datakunskaper

Omfattning

Tiden hos oss är totalt på 6 månader – oavsett om du går heltid eller halvtid. Det är Arbetsförmedlingen som bestämmer om du ska gå på hel- eller halvtid.

Så här går du tillväga:

Det är din handläggare på Arbetsförmedlingen som bestämmer om du behöver Yrkes- och studieförberedande moduler. När det är beslutat får du komma till oss på ETU för ett första möte för introduktion och planering.