För unga arbetssökande

Yrkes- och studieförberedande moduler - Ung

För Unga arbetssökande som har fyllt 16 men inte 25 år och deltar i jobbgaranti för ungdomar.

Mål

Deltagaren ska få stöd och vägledning i att göra två konkreta och realistiska studie-/ yrkesvalutifrån sina individuella förutsättningar och behov. Ungdomar med oavslutad skolgång eller ofullständiga betyg har betydligt högre arbetslöshet än andra och därför har Arbetsförmedlingen ett stort ansvar att vägleda ungdomarna till att återuppta eller påbörja utbildning inom utbildningsväsendet.

Innehåll

• Kartläggning
• Information om arbetsmarknad och yrken
• Information om studier
• Studie- och yrkesvägledning
• Studiebesök på olika skolformer och arbetsplatser inom olika yrkesområden i syfte att ge en verklighetsnära inblick inom individens kommande yrkesområde för att kunna göra konkreta och realistiska yrkesval.
• Avslutande projektarbete för att sökande ska konkretisera sin egen fortsatta väg mot studier/arbete.

Resultatet av projektarbetet ska vara underlag för fortsatt planering av aktiviteter inom UGA.