GDPR

Vi följer GDPR när vi lagrar dina personuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Samtycke om lagring av personuppgifter i enlighet med GDPR

För oss på ETU är din personliga integritet viktig, och det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter hos oss.

Här får du information om dina rättigheter samt hur vi behandlar och skyddar dina personliga uppgifter som deltagare och kund i tjänster hos oss.

Vårt syfte och hur vi använder dina personuppgifter

Vårt syfte med att spara, använda och i vissa fall även dela dina personuppgifter är att ge dig den bästa servicen i arbetet med att hjälpa dig att hitta till exempel ett arbete, söka en utbildning eller få hjälp med din digitala tillgänglighet.

Vårt syfte är också att uppfylla kraven i det avtal som vi har med Arbetsförmedlingen vad gäller deras tjänster.

Personuppgifter

Vi behandlar endast personuppgifter om dig som är relevanta och tillräckliga för att vi på bästa sätt ska uppfylla syftet med vårt uppdrag – att hjälpa dig att få en anställning, påbörja en utbildning eller få hjälp med digital tillgänglighet.

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person – i detta fall Du. Det kan handla om alltifrån personnummer till e-postadresser, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

För tjänster hos myndigheter är det de personuppgifter som vi får från dem och som vi enligt krav från dem är skyldiga att spara hos oss. Personuppgifterna omfattar;

  • Namn
  • Personnummer (de första 6 siffrorna)
  • Adress
  • E-post
  • Telefonnummer

Andra personuppgifter som vi med ditt samtycke önskar spara hos oss är:

  • CV och personligt brev
  • Eventuella utbildningsbevis
  • Eventuella arbetsintyg från tidigare arbetsplatser
  • En bild av dig (följer ofta med i CV)
  • Underlag för kartläggning

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. När du är deltagare i tjänster hos Arbetsförmedlingen och andra myndigheter, så sparar vi dina personuppgifterna 6 månader efter att tjänsten avslutats för att kunna hantera eventuella efterföljande frågeställningar från Arbetsförmedlingen och andra myndigheter. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag.

Delning av dina personuppgifter

För tjänster hos olika myndigheter kommer vi, om myndigheten så kräver, dela dina personuppgifter. I vårt avtal med dem är vi skyldiga att göra det.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter när en arbetsgivare efterfrågar uppgifter såsom CV, meriter eller utbildningsbevis. Delning av CV och andra dokument som krävs vid en jobbansökan, är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja den uppgift vi har att hjälpa med att hitta ett arbete eller påbörja en utbildning.

Dina rättigheter

Du kan när som helst få upplysning om vilka personuppgifter vi behandlar och har om dig. Det får du genom att kontakta oss på info@etu.se.

Du kan också alltid be om att få dina personuppgifter rättade. Du har också rätt att inkomma med invändningar eller begränsa behandlingen av dina personliga uppgifter om sättet som vi behandlar informationen strider mot gällande regler eller avtal som vi har med vår kund.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Foto på Bittan Lindh

Bittan Lindh

VD Sundbyberg
Foto på Linda Hovbrandt

Linda Hovbrandt

Key Account Manager, kundansvarig Båstad, Sundbyberg