Arbetsträning

På uppdrag av Arbetsförmedlingen arbetar vi med ett koncept med arbetsträning i en administrativ miljö. Arbetsträningens syfte är att förbereda och rusta arbetssökande personer med målet att komma tillbaka till arbetslivet.

Arbetsträningen kan pågå under en längre tid där deltagaren ges möjlighet att under handledning genomföra arbetsuppgifter utan krav på produktivitet. Arbetsträningen anpassas utifrån behov och arbetsuppgifterna förändras utifrån deltagarens framsteg för ständigt utmana till vidareutveckling.

Arbetsträningen sker i en kontorsmiljö där deltagaren arbetar administrativt på en eller flera avdelningar, utifrån egen förmåga och önskemål. Social kompetens tränas och utvecklas i och med att man samverkar och löser problem tillsammans med andra medarbetare.

Vi erbjuder:

• Arbetsträning
• Förstärkt Arbetsträning
• Etableringsfasen (arbetsträning med handledare för nyanlända).

Exempel på yrkesroll och dagliga arbetsuppgifter:

Inköpare

Göra beställningar, ta emot varuleveranser, hantera leverantörer, artiklar och lager.

Säljare/Ordermottagare

Hantera inkommande order från kund, leverera varor, bearbeta kunder och skapa sälj- och marknadsföringsaktiviteter.

Ekonomiassistent

Sköta företagets redovisning och bokföring, reskontrahantering, fakturering, in- och utbetalningar.

Personaladministratör

Administration av anställda, löneförberedning, lönebearbetning, redovisning och rapportering.

Vill du veta mer?

Kontakta Ellinor Nielsen, Eskilstuna, 073-322 44 34, ellinor.nielsen@etu.se eller Bittan Lindh, 070-531 16 69, bittan.lindh@etu.se.