Hjälpguider i text, bild och videoform för Västra götalandsregionen

För en kunds räkning, Västra götalandsregionen, bygger vi nu upp en digital utbildning för självstudier inom Tillgängliga dokument. Utbildningen innehåller hjälpguider i text, bild och videoform.
Tanken är att alla medarbetare hos Västra götalandsregionen ska kunna läsa hela eller delar av utbildningen på egen hand eller använda kapitlen som uppslagsverk när behovet uppstår.
Videorna är korta skärminspelningar som visar hur man gör olika moment i Word, Powerpoint, Adobe Acrobat Pro, PDF blanketter och formulär.
Utbildningen innehåller också teoretiska kapitel som förklarar mer om lagar och tillgänglighetskrav.

ETU tar fram utbildningsmaterial, bilder, spelar in, redigerar och textar videorna.
Vi spelar in videorna så att ingen syntolkning ska bli nödvändig.

Kunden står i sin tur för själva lärplattformen där utbildningen byggs upp.

Är du intresserad av ett liknande projekt?

Ett skärmklipp från utbildningen visar kapitlet 'Bilder i Word' med video, rubriker, hjälpguider och tillgänglighetskrav

Utbildningens startsida visar fem stycken moduler för självstudie:. Om tillgänglighetskrav, Tillgänglighet i Word, Tillgänglighet i Powerpoint, Tillgängliga PDF:er i Adobe Acrobat Pro, Tillgängliga blanketter och formulär

Kontakta oss

Erika Forssell

Tillgänglighetskonsult
Författare: