PDF-utbildning för Mullsjö och Habo kommun

Mullsjö kommun och Habo kommun bjöd in Erika Forssell för att utbilda dem i hur de ska skapa tillgängliga dokument.

- Vi jobbar hårt på att bli tillgängliga för alla i vår kommun. Det kan bland annat handlar om att protokoll, dokument och artiklar ska kunna läsas av alla säger Pernilla kommunikationsstrateg på Mullsjö kommun.

I utbildningen fick deltagarna lära sig om kraven på tillgängliga PDF dokument, hur de gör Word-dokumenten tillgängliga och testning av nya och befintliga PDF-dokument. Deltagarna arbetade under dagen med ETU:s övningar och sina egna dokument.

- Att lyssna, se hur det ska genomföras och sedan testa själv är enligt mig det bästa sättet att lära. PDF-utbildningen är sex timmar men brukar löna sig när deltagarna ska börja jobba med tillgängliga dokument. Vi ser stor skillnad om deltagarna har fått testa praktiskt jämfört med att enbart få den teoretiska delen säger Erika Forssell, utbildare på ETU.