Analys av utbildningar på VGR

Inom Västra Götalandsregionen (VGR) används nätbaserade metoder i en allt större utsträckning i kompetensutvecklings- och utbildningssatsningar. Idag används en lärplattform för att publicera helt nätbaserade utbildningar men också utbildningar som innehåller både nätbaserade - och platsbundna utbildningsmoment. Utbildningarna har olika karaktär, där vissa utbildningar utformas med stöd av funktionaliteten i lärplattformen och andra med hjälp av författarverktyg som förpackas i andra format och som laddas upp i lärplattformen.

Utbildningar i lärplattformen kan rikta sig till alla 55 000 medarbetare i VGR eller specifika målgrupper inom VGR. Vissa av utbildningarna riktar sig även till medarbetare inom VGR:s kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

Granskning och funktionstest

För att veta om lärplattformen klarar kraven utifrån lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (WCAG 2.1 AA) gjordes en analys samt en funktionstest för att få en ökad förståelse för hur utbildningar i lärplattformen går att genomföra med hjälp av vanligt förekommande hjälpmedel som används av personer med funktionsnedsättning. Fokus för granskningen var själva utbildningsinnehållet och dess ingående komponenter (i form av text, bild, video etc.). I de fall då bristande funktionalitet i lärplattformen  var orsaken till att riktlinjer och lagkravs inte uppfylls dokumenterades särskilt.

Resultatet av granskningen

Vi dokumenterade vilka krav som inte uppfylldes i verktyget och gav förslag på åtgärder som redaktörerna själva kunde genomföra. Nästa steg i VGR:s arbete är att ta fram en guide för att vägleda VGR:s medarbetare i hur de gör för att producera tillgängliga nätbaserade utbildningar eller utbildningskomponenter.

I ETU:s uppdrag ingår även att presentera resultatet, samt demonstrera hur utbildningarna (eller relevanta delar i utbildningarna) går att genomföra med hjälp av vanliga hjälpmedel som personer med funktionsnedsättningar använder sig av, vid en workshop som  VGR kommer bjuda in till.

 

Vill du veta mer om granskningar? Kontakta Stina