Locum satsar på tillgängliga PDF-dokument

Locum tar ett helhetsgrepp för att göra sina dokument tillgängliga. ETU har granskat deras dokumentmallar och utbildat i flera omgångar med olika typer av fördjupningar. Redan innan webbtillgänglighetsdirektivet börjat gälla startade Locum med granskningar av dokumentmallar och utbildningar.

Erika Forssell som är utbildare på ETU säger:
- Vi tycker att deras satsning på utbildning har varit ett lyckat koncept. All utbildning har varit skräddarsydd för att passa organisationen och kännas mer verklig. Vi har utgått från deras Word-mallar och deras texter för att hela tiden arbeta så nära det verkliga arbetet som möjligt.

- Vi bestämde att börja med en grupp med redaktörer och gav dem en grundutbildning i hur de ska skapa tillgängliga PDF-dokument. Efter grundutbildningen fick deltagarna övningar att göra inför en halvdag med fördjupning.

- För en handfull redaktörer, som ska hjälpa kolleger och medarbetare, har vi skräddarsytt ytterligare en fördjupning.

- Nu finns vi med som stöd när de har frågor där ger jag råd och visar hur de kan lösa problemen, avslutar Erika.

En förutsättning för att skapa tillgängliga PDF-dokument är att Wordmallarna är bra. Genom att säkerställa tillgängligheten i mallarna och utbildning har Locum alla förutsättningar att lyckas skapa tillgängliga dokument.