Learnways fördjupar sina kunskaper inom tillgänglighet

Det är viktigt att alla roller inom företaget deltar i tillgänglighetsarbetet. ETU genomförde en utbildning med fokus på hur de ska tolka och testa framgångskriterierna i WCAG 2.1. Innehållet i utbildningen passade konceptutvecklare, grafiker, programmerare och säljare. ETU har också granskat de senaste webbutbildningar som Learnways har gjort åt DO (diskrimineringsombudsmannen) och SKL (Sveriges kommuner och landsting).

– Vi har lärt oss mycket om tillgänglighet från granskningarna. Allt från programmering till strukturering och pedagogik. Vårt företag vill leverera utbildningar som alla kan ta del av så därför bjöd vi in Erika från ETU för att utbilda oss mer säger Jonas Rangstad, Learnways. Att läsa och förstå standarden för tillgänglighet är en sak men vi ville ha en få djupare kunskap hur vi ska tolka framgångskriterierna och hur olika användare surfar och fungerar.

Learnways som är en av få företag inom sin bransch som utvecklar sina utbildningar i egenkodad html. Det gör att de har stora möjligheter att leverera webbutbildningar som klarar en tillgänglighetsgranskning. Det finns verktyg för webbutbildningar men med vår erfarenhet är att tillgängligheten och möjligheten att följa ”lagen om tillgänglig digital offentlig service” är väldigt begränsande i dessa.

Företaget gör webbutbildningar allt från koncept till innehåll och den bakomliggande tekniken. Det är roligt med Learnways som involverat hela organisationen och tar ett trovärdigt helhetsgrepp på tillgänglighetsarbetet.

Författare: