ETU granskar Konsumentverkets tillgänglighet

Konsumentverket önskar en hög tillgänglighet för sin digitala information. Under årsskiftet har vi på ETU gjort ett flertal granskningar som ska ge en nulägesbild av webbtillgängligheten och ge konkreta åtgärdsförslag för att uppfylla den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Nulägesbilden och åtgärdsförslagen är underlaget för konsumentverkets planering av de insatser som ska genomföras under de två kommande åren. Granskningarna kommer också att ligga till grund för  tillgänglighetsutlåtande som ska finnas på myndigheternas webbplatser före september 2020.

Konsumentverkets mål är att granskningen ska täcka en så stor bredd som möjligt av deras innehåll och lösningar. Fyra delområden är utvalda, det är rörlig media, webbtext, publikationer och webbplatser/webbtjänster. I varje delområde är 6–10 objekt granskade.

Erika och Stina från ETU avslutade uppdraget med en presentation av resultatet från granskningarna.

– Konsumentverket visar på ett bra sätt hur en stor aktör kan jobba med tillgänglighet säger Erika.