Frukostmöte Tillgängliga dokument – vad händer nu?

Du får veta vilka krav nya webblagen har för tillgängliga dokument. Du får konkreta tips på konkreta åtgärder för att nå målet att skapa tillgängliga dokument. Mötet passar dig som är beslutsfattare, organisationsutvecklare eller utbildare. Det passar också för dig som arbetar med att producera dokument och mallar.

Ur innehållet:

  • Vilka krav ställer webbdirektivet för dokument?
  • Vad gör ett dokument tillgängligt?
  • Mallar som skapar tillgängliga PDF-dokument
  • Läsbarhet och innehåll
  • Handlingsplan för tillgängliga dokument

Göteborg

Frukostmötet är den 11 oktober 2018
Plats: World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg.
Rum: Konferensrummet London
Tid: 8.30 - 9.30, vi bjuder på smörgås från 8.15.
Seminariet är gratis, du måste anmäla dig senast den 4 oktober.

Malmö

Frukostmötet är den 13 november 2018
Plats: Folkets hus, Olof Palmes Plats 1, Malmö
Tid: 8.30 - 9.30, vi bjuder på smörgås från 8.15.
Seminariet är gratis, du måste anmäla dig senast den 19 september.

Stockholm

Frukostmötet är den 5 december 2018
Plats: Solna Business Park, Svetsarvägen 15 2tr, STOCKHOLM
Rum: America & Europe
Tid: 9.00 - 10.00
Frukost och registrering från 8.30
Du måste anmäla dig senast den 21 november.

Anmälan

Frukostmötet är kostnadsfritt men vi vill att du anmäler dig för att vi ska kunna erbjuda frukost. Anmäl dig till info@etu.se

Vill du veta mer om frukostmötet? Kontakta Erika