Vad innebär “Lagen om tillgänglig digital offentlig service”?

Lagen kommer att peka på den nya versionen av tillgänglighetsstandarden Web Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Det finns 17 nya framgångskriterier som främst handlar om kognitiv och mobil tillgänglighet.

Vad innebär den nya lagen i korthet?

Lagen omfattar myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ. Dessa ska:

  • Utforma sina webbplatser, appar och dokument så att de är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta enligt en harmoniserad standard (HEN) som ska baseras på WCAG 2.1.
  • Erbjuda användare en möjlighet att påtala brister som finns på webbplatsen.
  • Regelbundet publicera en redogörelse som redovisar hur man uppfyller kraven på tillgänglighet - ett tillgänglighetsutlåtande som ska visas på webbplatsen.