Föreläsning Webbtillgänglighetsdirektivet – praktiska tips

Föreläsningen passar dig som utvecklar, designar eller publicerar på webb och vill få hjälp att förstå de nya tillgänglighetskraven samt få praktiska tips på hur du gör för att uppnå dessa krav.

Den 23 september 2018 kommer en ny lag om tillgänglighet på webben att gälla i hela EU. Lagen gäller för offentlig sektor och webbplatser för organisationer som finansieras med skattemedel, som till exempel privata skolor och privat vård. Regeringens förslag på namn är ”Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service”.

I vår föreläsning tar vi upp:

  • Vilka krav ställer webbdirektivet på webbaserat innehåll?
  • Hur kan du själv testa viktiga tillgänglighetskrav?
  • Tips på lösningar på vanliga tillgänglighetsproblem.
  • Blir det automatiskt tillgängligt och användbart när kraven uppfylls?

Vill du veta mer om föreläsningen? Kontakta Erika