Luleå kommun

Kommunen har gjort en granskning av PDF-dokument och PDF-blanketter. Syftet med granskningen var att se att de kunde erbjuda sina besökare tillgängliga dokument.

Luleå kommun erbjuder e-tjänster i första hand men det ska alltid finnas blanketter för att skriva ut. De tjänster som de inte kan erbjuda som e-tjänst ska vara finnas som tillgängliga blanketter.

Vi på ETU granskade och gav förslag på åtgärder för att öka tillgängligheten i dokument och blanketter som är i PDF-format.