Diskrimineringsombudsmannen (DO)

DO har under flera år publicerat tillgängliga pdf-dokument. Alla stämningar och domar har vi gjort om till tillgängliga dokument.