Redovisning av studie kring EPUB3

Idag är vi från tillgänglighetsgruppen på ETU på Workshop Samhällsinformation i e-boksformat (EPUB3), hur når vi dit? Stina Johansson redovisar vår studie av nuläget för tillgänglighet och användbarhet för verktyg och läsare i e-boksformatet. Under dagen redovisade vi våra idéer kring EPUB3 och fortsatta arbete för myndigheter.