ETU växer – ny VD på ETU

Bild av Bittan LindhFr o m 1 november 2016 tar Bittan Lindh över VD-rollen på ETU. Peter som varit VD på ETU sedan företaget startades, kommer nu tillsammans med Bittan att fokusera på att utveckla ETUs affärer.

Bittan har lång erfarenhet av att leda verksamheter under resultatansvar och har i över 20 år samarbetat med Arbetsförmedlingen och kommuner runt om i Sverige. Bittan har också mycket god kännedom om upphandlingar inom offentlig marknad, både på strategisk och operativ nivå. Det har bland annat inneburit utveckling av pågående och framtida affärer, kundbearbetning genom dialog, omvärldsbevakning och analyser, men även operativt anbudsarbete. Bittan har under många år samarbetat med ETU och känner väl till ETUs affärer.