Curonova Group AB och ETUs moderbolag Ewertson Dialog och Utveckling AB (EDU) har förvärvat BTC i Karlstad AB

BTC är ett övningsföretag som har en utbildningsmodell som baseras på upplevelsebaserad inlärning ”Learning by doing” och som avspeglar ett företags alla affärsprocesser, rutiner och dokumentflöden. Den pedagogik som övningsföretaget bygger på är en framgångsfaktor och idag finns över 7000 övningsföretag i världen i ett 40-tal länder. BTC är medlem i EUROPEN-PEN international practice enterprises network.

Ansvarig chef för BTC blir Bittan Lindh. Hon har lång erfarenhet av att leda verksamheter under resultatansvar och har i drygt 20 år samarbetat med Arbetsförmedlingen och kommuner runt om i Sverige. Bittan har stor kunskap om offentlig marknad och offentlig upphandling.

Vi ser fram mot att få ta del av hennes kunskaper och hälsar Bittan Lindh varmt välkommen till oss på BTC.