EPUB3 – framtidens format för offentlig information

EPUB3 – framtidens format för offentlig information


Myndigheten för delaktighet, MFD, vann tillsammans med Myndigheten för tillgängliga medier MTM, PTS (Post- och telestyrelsen) innovationstävling om offentlig information. Bidraget handlade om att göra en studie för att få svar på hur marknaden ser ut för att producera EPUB3 och hur befintliga läsare fungerar.
ETU fick uppdraget och har under våren undersökt marknadens befintliga verktyg och läsare samt utfört tester med användare.

– Vi slutför just nu rapport med resultat och slutsatser från undersökningen. Det har varit väldigt intressant att fördjupa sig inom EPUB3 som har stora möjligheter att kunna bli framtidens format och ersätta exempelvis PDF-formatet. MEN det behövs utveckling och förbättring av verktyg och läsare för att det ska bli tillgängligt för alla säger Erika Forssell konsult på ETU.

EPUB3 är det nya formatet för e-böcker. Till exempel kan den som sätter igång talsyntesen i sin dator, surfplatta eller telefon, höra texten samtidigt som det markeras var i texten det är. Detta tillgängliggör inte bara böcker för personer med synnedsättning, det gör det tillgängligare för alla användare. Resultat av undersökningen kommer att publiceras under hösten.