ETU är på Take Part konferens

Take Part är en internationell konferens om den demokratiska rätten till information. Konferensens inriktningen är tillgänglighet ur ett brett perspektiv utifrån att demokrati och tillgänglighet är grundförutsättningar för full delaktig i samhället.

Teknik, funktionalitet och utveckling är viktig för att säkerställa att den enskilda personen får tillgång till information utifrån sina behov och funktionsförmågor. Kulturminister Alice Bah Kuhnke, Prins Carl Philp kommer att vara en av konferensens talare. Förutom huvudtalarna erbjuder konferensen seminarier om bland annat teknisk utveckling, användbarhet och hur vi kan nå läsarna. Vi på ETU kommer att inrikta oss på att följa alla seminarier kring e-boksformatet EPUB3. Vi är särskilt intresserade av hur andra organisationer gör och hur långt tekniken har utvecklats. För oss är Take Part ett fantastiskt tillfälle att utbyta erfarenheter och få kunskap om utvecklingen inom tillgänglighet för alla - att skapa, publicera och distribuera tillgängligt från början.

Arrangörer är MTM, Svenska Daisykonsortiet, Internationella DAISY-konsortiet och Svensk biblioteksförening. Take Part sponsras av Axiell och Microsoft. Konferensen är 16-18 maj, 2016.

Logotyp för Take Part med texten "Human perspectives on inclusive publishing, Stockholm 16-18 maj 2016