Kriterier för tillgängliga pdf-dokument

För att ett pdf-dokument ska vara tillgängligt ska de uppfylla Adobe Acrobats kriterier för tillgängliga pdf-dokument samt tekniker för pdf som W3C står bakom.

Kriterierna kan du använda för att ställa krav på leverantörer av pdf-dokument, lägg även till att tekniker för pdf ska vara uppfyllda. Kriterierna är:

1. Dokumentet är i textformat

  • Text ska kunna markeras och gå att söka i.
  • Teckensnitt som används ska kunna tolkas som text av Acrobat (extraheras som unicode-text).

2. Om du använder formulärfält ska de vara interaktiva och ha etiketter

Användare ska kunna fylla i blankett och att varje formulärfält har etikett.

3. Strukturen är upp märkt med taggar

Adobes dokumentstruktur taggar används för att hjälpmedel ska kunna tolka dokumentstrukturen och presentera innehåll för en användare. Exempel:

  • Rubriker (H1 till H6, i korrekt strukturell ordning)
  • Listor (L, LI)
  • Tabeller (TABLE, TR, TH, TD samt SCOPE för avancerade tabeller)
  • Länkar (LINK med tillhörande LINK-OBJR)
  • Formulärfält (FORM med tillhörande FORM-OBJR)

4. Läsordningen är korrekt

Läsordningen i pdf:en ska vara samma som den visuella ordningen i dokumentet. Viktigt för användare som har hjälpmedel som läser i dokumentets läsordning.

5. Textalternativ finns till objekt som tillför information

För bilder ska det finnas alternativtext och för formulärfält ska det finnas knappbeskrivning. Bilder som inte förmedlar information ska märkas som bakgrundsbild (artefakt).

6. Navigeringsstöd finns

Länkar, bokmärken, rubriker, innehållsförteckning och korrekt och definierad tabbordning (speciellt viktigt i formulär) ger användare möjlighet att snabbare kunna navigera och skumläsa i dokumentet. Det är speciellt användbart för användare som inte kan använda mus för att navigera.

7. Huvudsakligt språk är angivet

Dokumentets språk ska fyllas i, viktigt för användare som har hjälpmedel som läser upp text.

8. Säkerheten i dokumentet krockar inte med tillgängligheten

En text ska kunna läsas av en skärmläsare även om dokumentsäkerhet är satt på dokumentet. Det bästa är om dokumentet lämnas öppet för kopiering. Kontrollera dokumentet genom att använda funktionen ”Fullständig kontroll” av tillgängligheten i Adobe Acrobat.

Vi kan hjälpa dig

Vill du veta mer om våra tjänster och få förslag på hur vi kan hjälpa dig? Du kan kontakta Stina eller Erika.

 Stina Johansson
 Tele: 070 880 70 07
stina.johansson@etu.se

 Erika Forssell
 Tele: 070 880 70 09
erika.forssell@etu.se

Pdf tjänster

Vi gör era pdf-dokument tillgängliga

Vi skapar tillgängliga pdf- dokument och blanketter utifrån era originaldokument.

Mallar för att skapa tillgängliga dokument

För att arbeta med tillgängliga dokument krävs att hela organisationen arbetar åt samma håll. Då måste alla ha tillgång till mallar för att skapa dokument som enkelt konverteras till tillgängliga pdf-dokument.

Utbildningar

Kompetenshöjande utbildningar i tillgänglig information – öppna men även interna där vi kommer till er och utbildar på plats.

Manualer

Vi skapar manualer som beskriver tillvägagångssätt för att skapa tillgängliga dokument.

Rådgivning

Tjänsten skräddarsys så det passar er organisation – vi kan vara ert ”bollplank” eller skapa en plan på hur ni ska producera tillgängliga pdf-dokument (förstudie, mål, handlingsplan).

Utvärdering

Vi kontrollerar att pdf-dokument är tillgängliga utifrån WCAG:s tekniker för pdf:er. Resultatet kan användas för att göra förbättringar, mäta tillgängligheten eller underlag för utbildning.